17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Toledot / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 25:19-28:9 | door: Ohr Somayach

Na 20 jaar huwelijk worden Jitschaks gebeden verhoord en Rivka wordt zwanger van een tweeling. De zwangerschap is uiterst pijnlijk. Hasjem onthult aan Rivka dat haar lijden een voorbode in microcosmos is van een wereldwijd conflict dat door alle eeuwen heen zal woeden tussen de beide grote volken die afstammen van de tweeling - Rome en Israël.  Esav wordt geboren en achter hem aan komt Ja'akov die de hiel van Esav vasthoudt. Als zij opgroeien wordt Esav een jager, een man van de fysieke wereld, terwijl Ja'akov in zijn tent zit en werkt aan de ontwikkeling van zijn geest.  Op de dag van de begrafenis van hun grootvader Awraham, bereidt Ja'akov een linzenschotel, het traditionele maal van rouwbedrijvenden.  Esav komt hongerig binnengestormd, van een vermoeiende jacht, en verkoopt zijn eerstgeboorte-recht (met de bijbehorende geestelijke verantwoordelijkheid) voor een bord met linzen, waarmee hij aantoont dat hij de positie van eerstgeborene niet waardig is. Er breekt een hongersnood uit in Kena'an en Jitschak denkt erover om naar Egypte uit te wijken. Maar Hasjem zegt hem, dat omdat hij gebonden was geweest als offer, hij heilig is geworden en in het Heilige land moet blijven. Hij verhuist naar Gerar, het land van de Filistiijnen, waar hij aan iedereen vertelt dat Rivka zijn zuster is, om hen beiden de sparen. De Filistijnen worden jaloers op Jitschak, wanneer zij zien hoe geweldig rijk hij wordt en Awimelech, de koning, vraag hem het land te verlaten. Jitschak graaft drie waterputten weer op, die door zijn vader gegraven waren, een profetisch toespeling op de drie toekomstige Tempels.

Wanneer Awimelech ziet dat Jitschak door Hasjem gezegend is, sluit hij een verdrag met hem. Wanneer de nu bijna blinde Jitschak zijn einde voelt  naderen, roept hij Esav bij zich om hem, als zijn eerstgeboren zoon, zijn zegen te geven. Rivka echter, die dat hoort, reageert op een profe-tische opdracht, dat de zegen op Ja'akov moet komen. Zij overtuigt Ja'akov ervan zich als Esav te vermommen, en zo krijgt Ja'akov de zegeningen van Jitschak. Wanneer Esav in zijn frustatie hierover aan zijn vader vertelt hoe hij zijn eerstgeboor-terecht aan Ja'akov verkocht heeft, realiseert Jitschak zich dat Ja'akov terecht dat eerstgeboorterecht verworven heeft en hij bevestigt de zegeningen die hij aan Ja'akov gegeven heeft.  Esav zweert dat hij Ja'akov zal vermoorden, en daarom stuurt Rivka Ja'akov weg naar haar broer Lawan, waar hij een passende vrouw voor zich zal vinden.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.