14 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Toledot / Inzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 25:19-28:9 | door: De Brisker Rav
Dit zijn de generaties van Jitschak, de zoon van Awraham: Awraham kreeg Jitschak (Bereisjiet 25:19).

Rasji geeft een verklaring voor de ogenschijnlijke over­bo­digheid van het vers, op basis van een Midrasj: De spot­ters uit die tijd zeiden kennelijk dat Sara, die al zo lang met Awraham had samengeleefd zonder zwanger te worden, nu in werkelijkheid zwanger was van Awimelech, met wie zij onlangs een nacht had doorgebracht. Ten einde deze schandalige geruchten de kop in te drukken, maakte G-d Jitschak zodanig dat hij merkwaardig veel leek op Awraham, zodat iedereen onmiddellijk kon zien en zou verklaren: „Awraham kreeg Jitschak."

Wat zagen de spotters erin om dit gerucht ver­sprei­den? Zelfs al was Sara van Awimelech zwanger, dan zou dat nog steeds een wonder van de hoogste orde zijn geweest. Hoewel Awraham en Sara allebei al behoorlijk oud waren, was het feit dat Sara een kind kreeg duidelijk meer sen­sationeel dan het feit dat Awraham de vader was. Zelfs al zou Sara van Awimelech zwanger geweest zijn, dan nog zouden zij hebben moeten toegeven dat er een verbazing­wekkend wonder was gebeurd!

De Midrasj leert ons een belangrijke les over het ka­rakter van spotters en cynici. Zelfs al heeft een cyni­cus geen andere keuze dan toe te geven  dat er een wonder is gebeurd, dan kan hij niet accepteren dat dit wonder aan een heilig mens is toegevallen, zodat dit wonder het bewijs is van zijn enorme geestelijk niveau en van de waarheid van wat hij verkondigt.  Deze mensen, deze spottende cynici weigerden te accepteren dat Awraham, de man die rondging om aan iedereen die hij tegenkwam te vertellen over de Eenheid van G-d, echt de ont­vanger kon zijn van zulk een buitengewone G-ddelijk gunst. „Ja wij ge­loven in wonderen," zeiden zij, „maar niet voor Awraham."

Waarom kunnen cynici en spotters niet accepteren dat een tsaddiek G-ddelijke gunsten ontvangt? Om­dat dat zou bewijzen  dat die tsaddiek gelijk heeft met wat hij vertelt over G-d, en dat zou betekenen dat zij zelf, de cynici en spotters, ongelijk hebben. En dat weigeren zij te erken­nen. Nu kunnen zij zeg­gen: „Wonderen, ja, die kunnen wel bestaan, maar ze zijn niet afkomstig van G-d."

Daarom moest G-d Jitschak op Awraham laten lijken, want nu had iedereen geen andere keus dan te erkennen: Awraham had gelijk, Hasjem is G-d!

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.