8 Siewan 5783 | 28 mei 2023
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Toledot / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 25:19-28:9 | door: Devorah, Joel Nesanelen Eliyahu Reedijk

Mondelinge Tora
Waarom gebruikte Jitschak zijn zoon Ja'aqov deze woorden om zijn opdracht aan Ja'aqov met de volgende woorden te bekrachtigen...sta op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Betoe'el, jouw moeders vader? ... 28:2? Het antwoord kunnen wij vinden in de volgende Parasja met de woorden:

Ook de Mondelinge Tora komt direct van Hasjem
Vs. 5 …misjmartie… Mijn voorzorgsmaatregelen… Dit zijn de rabbinale omheiningen die voorkomen dat wij de Bijbelse voorschriften overtreden. …mitswotaj… Mijn geboden… de morele wetten die men moet opvolgen (bv: ‘niet moorden’). …choeqotaj…Mijn inzettingen… de wetten die rationeel niet te begrijpen zijn, dienen wij ook op te volgen (bv: de kasjroetwetten). …wetorotaj… en Mijn Tora’s (of: “Mijn Leringen”). Hasjem zegt hier duidelijk Tora in meervoud! Dus dat de Mondelinge Tora niet zal gelden is een ontkenning van deze inzetting monde Hasjem Zelf! De twee Tora’s zijn dus:

  1. Geschreven Tora en
  2. Mondelinge Tora.

De Mondelinge Tora, door niet Joden en Liberale Joden vaak bestempeld als Rabbinale Wettischme, zijn de regels en interpretaties op de Geschreven Tora, BEIDE gegeven aan Mosje Rabbenoe op Sinaj!
Oha zijn de geleerden van mening dat Avraham door G’ddelijke Inspiratie over de gehele Tora kennis had en deze in haar volste manier invulling heeft gegeven. Dit verklaart vers 5 waarin Hasjem verklaart dat Avraham de Rabbinale verordeningen prima onderhield (RaMBaN). R’ Hirsch leert dat het woord “Tora” van de stam heh-reesj-heh komt, wat ontvangen betekent. Net als een embryo dat groeit vanaf het zaadje dat geïmplanteerd is tijdens de conceptie. Op die manier worden Hasjems leringen ook gepland waaruit een groter Bewustzijn voor het goede. Toer voegt er aan toe dat de Mondelinge Tora het onderwerp is van de Tora-nabroche: ...chajej ‘olam nata’ betochenoe… (Hasjem) implanteerde eeuwig leven in ons… omdat de Mondelinge Tora als een jong boompje dat gepland is en groeit tot een grote boom die ook vrucht voortbrengt.

pagina 9 / 9 [1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.