12 Chesjwan 5782 | 18 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjetsee / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 28:10-32:3 | door: Devorah en Joel Nesanel

De ontmoeting met Rachel
Rachel was schapenhoedster en we komen op het moment dat Ja’aqov haar voor het eerst ziet.

vers 10 van 29 Wat opvallend is dat het Schrift drie keer lavan achie immo… Lavan, de broer van zijn moeder… n deze vers herhaalt. Het Schrift wilt hiermee aangeven dat alles wat Ja’aqov voor zijn oom Lavan doet, doet hij om zijn moeder te eren. Een andere reden kan zijn – volgens Or hachajiem - dat hij dit aan de schaapherders steeds herhaalt zodat zij begrijpen dat hij geen slechte intenties heeft toen Ja’aqov Rachel kuste (vers 11).

vers 11wajevech…en hij huilde… Ja’aqov huilde omdat hij voorzag dat rachel niet bij hem in de Grot van Machpela begraven zou worden, maar in Beth Lechem. Een andere reden kan zijn dat hij met lege handen kwam. Eliëzer had vele geschenken voor zijn moeder meegenomen toen hij voor zijn vader Jitschak op zoek ging naar een goede vrouw. Jitschak had hem geld en kado’s naar Charan mee gegeven, m Esav had zijn zoon Eliphaz opgedragen Ja’aqov te overvallen, te beroven en te vermoorden. Eliphazed achtervolgde Ja’aqov en vond hem, maar doordat hij opgevoed is door Jitschak, kon hij het niet over zijn hart verkrijgen zijn oom Ja’aqov te doden. Eliphaz vroeg toen aan Ja’aqov: ’Wat moet ik met mijn vaders opdracht?’ Ja’aqov vertelde hem dat hij technisch gesproken Esav heeft gehoorzaamd wanneer hij al het materialisme meeneemt en dat een arme man gelijk s aan een dode man. Eliphaz gehoorzaamde. Vandaar dat – zegt Rasji de Midrasj citerend – Ja’aqov met lege handen Rachel ontmoette.

pagina 4 / 11 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [11]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.