23 Tisjri 5782 | 29 september 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjetsee / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Hosea 11:7-13:5; door Reuven Gavriel ben Nissim Ebrahimoff en Devorah
Korte samenvatting
Hosea herinnert er ons aan dat ons succes in Hasjems handen ligt en niet in die van onszelf. Het koninkrijk van de tien stammen wordt beschuldigd van afgoderij. Hasjem herinnert Israël eraan hoe Hij hen liefdevol door de woestijn geleid heeft.

Het verband tussen de Haftara en de parasja
In de Haftara verwijt de profeet de bewoners van het koninkrijk van de Tien Stammen hun zonden. Hun gedrag steekt schril af tegen dat van Ja'akov Awinoe, zoals dat in onze parasja beschreven wordt:

  • In de parasja zet Ja'akov een steen op als monument voor Hasjem in Beit El, waar hij zweert dat hij een tiende zal afscheiden voor Hasjem van alles wat hij verdienen zal. In de dagen van het koninkrijk van de Tien Stammen wordt een kalf aanbeden op diezelfde plaats, Beit El, dat daar geplaatst was door de eerste koning over de Tien Stammen, Jeravam.
  • Ja'akov werd nimmer verleid door afgoderij, zelfs niet in de onzuivere atmosfeer van het huis van Lawan, waar afgoderij bedreven werd. De bewoners van het noordelijke koninkrijk faalden jammerlijk in dit opzicht in hun eigen land.
  • Ja'akov diende Lawan trouw, ondanks diens bedriegerijen. Hij getuigde hoe hij werkte in „de hitte van de dag en de koude van de nacht." Hij nam nimmer iets van Lawan.  Daarentegen verwijt Hosea het frauduleuze gedrag van de Joden in het noordelijke koninkrijk.
  • Hosea wijst op het voorbeeldige gedrag van Ja'akov die al zijn vetrouwen in Hasjem stelde. De bewoners van het noordelijke koninkrijk stelden hun vertrouwen in hun menselijke collega's.
  • Hosea stelt Ja'akov als voorbeeld als iemand die constant Tora studeerde (Rasji op 12:10). De Tien Stammen, zowel als alle latere generaties van Joden worden aangemoedigd dat voorbeeld te volgen.

In het tweede deel wordt verteld hoe Ja'akov vluchtte voor zijn moordzuchtige broer Esav en naar het huis van Lawan gaat waar hij Lea en Rachel trouwt. De rest van de haftara vermaant de Tien Stammen voor afgoderij, een gedrag dat zo scherp afsteekt tegen dat van Ja'akov. De Haftara is eigenlijk een directe tegenstelling met de parasja van de week. Ja'akov die in een omgeving van afgoderij sterk blijft in zijn vertrouwen in Hasjem, tegenover de bewoners van het noordelijke koninkrijk die in hun eigen Heilige Land afgoden dienen.

Bron: Joods Leven

Verband met de Haftara en november 2007
In Haftara van deze parasja, lezen wij in Hosea 12:2 dat Efrajiem (Israel) zijn leugen en geweld vermeerderd en een verbond met Asjoer smeden. Een van onze rabbijnen leerde ons dat iedere parasja en haftara altijd betrekking heeft op de hedendag. Er is een duidelijke aanwijzing dat hij gelijk heeft.

Israël heeft Syrië laten weten dat het bereid is de Golan-hoogvlakte terug te geven als Syrië zijn banden met Iran en militante organisaties verbreekt. Dat heeft de Israëlische krant 'Yediot Ahronot' vandaag gemeld.

Geheime contacten
Volgens de krant gaf premier Ehud Olmert gisteren in een vergadering van een parlementscommissie aan dat hij geheime contacten onderhoudt met Syrië. Bovendien zou minister van Defensie Ehud Barak het voormalige hoofd van de militaire inlichtingendienst, Uri Saguy, hebben gevraagd een lijst met aanbevelingen op te stellen ter bevordering van vredesbesprekingen met Syrië.

Ontkend
Saguy zelf ontkende dit echter. Israël en Syrië voerden zeven jaar geleden, toen Barak premier was, op niets uitgelopen vredesbesprekingen en Saguy leidde toen het Israëlische onderhandelingsteam.

Olmert noch Barak wilden op het bericht in 'Yediot Ahronot' reageren. Twee maanden geleden voerde Israël nog in het geheim een bombardement uit op een in aanbouw zijnde kernreactor in Syrië.

Bron: Het Laatste Nieuws

"Israël zoekt toenadering tot Syrië"

We weten dat Asjoer Assyrië is en dat is ondermeer huidige Syrië. Hoe treffend. Maar Hasjem waarschuwt dat Asjoer Efrajiem niet zal bevrijden (14:4). Dus de toenadering van Israël naar Syrië zal niets opleveren. Daarom zegt de profeet in vers 2 van dit hoofdstuk: "bekeer je Israël tot Hasjem je G'd, want je bent gestruikeld over je eigen ongerechtigheid!"

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.