5 Niesan 5783 | 27 maart 2023
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Sjabbat Rosj Chodesj / Overzicht Overzicht | Haftara
Combinaties Maftier is Bamidbar/Num. 28:9-15 | door: Devorah

Waarom was Rosj Chodesj de eerste mitswe die aan Israël gegeven is terwijl zij steeds nog in Mitsrajiem (Egypte) woonden? Waarom is Parasja Hachodesj zo belangrijk dat zij vooraf aan het geven van de Tora op Mt. Sinaj ging?

De Zohar, dat het belang van de nieuwe maan en onze viering van de verlenging elke maand benadrukt, luidt: "De Joodse natie wordt vergeleken met de maan. Zoals de maan afneemt en in de duisternis verdwijnt  om weer herboren te worden, zo lijkt het vaak dat de Joden worden overweldigd door de krachten van de duisternis, om als een natie weer herboren te worden".

De belangrijkste kabbalistische leer over Rosj Chodesj is zijn concept van de vernieuwing. Elke nieuwe maan markeert een begin, zowel voor de individuele Jood als voor het Joodse volk. Zelfs het woord ‘maand' (Chodesj) is verbonden met het woord ‘nieuw' (chadasj) dat een nieuwe start suggereert. De datum van ieder huwelijkscontract (Ketoeba) wordt in het Hebreeuws geschreven, terwijl de rest van het document in het Aramees geschreven is, omdat het woord ‘chodesj' wordt gebruikt. Dit geeft aan dat het huwelijk van het pas getrouwde stel een begin van een nieuw leven is.

Naast dat Rosj Chodesj, als het begin van een natuurlijke verdeling in de tijd, een semifeestdag is, wordt Rosj Chodesj ook beschouwd als een dag van tesjoewa (berouw), omdat op die dag ondermeer ook een zoenoffer werd gebracht (Bamidbar/Num. 28:15). Bovendien wordt de vermindering van het licht van de maan beschouwd als het symbool voor de menselijke schuld, en de terugkeer van de maan wordt beschouwd als een teken van verzoening. Dit gegeven roept ons op om dit te vieren. Erev Rosj Chodesj heet daarom ook Jom Kippoer Katan, de Kleine Verzoendag en wordt door sommige als een vastdag met speciale gebeden (selichot) gebruikt. Dan wordt er schuldbekentenis van zonden van de voorafgaande maand aan de Mincha (middaggebed) toegevoegd. 

De combinatie van vreugde en plechtigheid op Rosj Chodesj is niet geheel ongepast, aangezien dit het begin is van een nieuwe periode van tijd. Dit is een goede gelegenheid om een balans van je leven, aangezien niemand zonder zonde is, op te maken. Het is dus een geschikte tijd voor zelfinspectie en zelfverbetering. De vernieuwing van Rosj Chodesj in je geestelijk leven komt overeen met de vernieuwing van de nieuwe maan in de natuur. Net als Rosj Hasjana (de eerste dag van Rosj Hasjana is ook een Rosj Chodesj), maakt de nieuwe maan ons bewust van de snelle vlucht van de tijd en het zet ons aan om met de beperkte tijd in deze wereld verstandig om te gaan. Door het gebruik van onze tijd, beheersen tot zekere hoogte de tijd. Omdat Rosj Chodesj een aspect van tesjoeva' heeft, is dit terecht een feestelijke dag. Misjna B'roera leert dat wij op Rosj Chodesj eigenlijk een Seoedat Mitswe - een verplichte maaltijd - zouden moeten hebben.

Het Joodse volk, nooit zo groot geweest als alle andere naties, heeft de machtige rijke toch altijd overleeft. De afnemende maan, die verdwijnt en vervolgens opnieuw verschijnt, symboliseert de vele fasen van onze natie van vervolging zonder vernietigd te worden en als een Phoenix hebben we onszelf opnieuw uit de as van Auschwitz gerezen. Het voortbestaan van het Joodse volk is een fenomeen dat niet wetenschappelijk verklaard kan worden, en zelfs seculiere filosofen hebben bij de oprichting van de staat Israël - slechts drie jaar na de Holocaust - als iets mysterieus en wonderbaarlijk omschreven.

Daarom werd Rosj Chodesj als de eerste mitswe aan onze natie gegeven, want het geeft ons de mogelijkheid om onszelf opnieuw te creëren, waardoor wij G'd, de Schepper, die voortdurend vernieuwt schepping, imiteren. Dit moet iemands hoogste doel en prestatie in zijn leven zijn.

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.