15 Siewan 5783 | 04 juni 2023
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Opperrabbijn R. Evers
Is een Sjoel een klein heiligdom of een sociale werkplaats?
Opperrabbijn R. Evers, Synagoge » 1.568 keer gelezen
Sjoel [synagoge] van Amersfoort Vroeger hadden wij de Tempel, het Beet hamikdasj in Jeruzalem en daarvoor het Misjkan, de Tabernakel, het Heiligdom in de woestijn. Onze synagogen, sjoels heten een Mikdasj me’at – een kleine Tempel, omdat ze qua heiligheid en doel zoveel mogelijk moeten lijken op de Tabernakel of de Tempel te Jeruzalem. Soms lijkt een sjoel te verworden tot een sociale ontmoetingsruimte, waar door de dienst heen wordt gekletst. Voldoet zo een sjoel nog wel...
Het Jodendom doet mee aan het front tegen euthanasie
Opperrabbijn R. Evers, Leven, dood en Opstanding der doden , Halacha » 1.277 keer gelezen
Natuurlijk maakt het jodendom onderdeel uit van het front tegen euthanasie. Joden hechten zeer aan het leven. De filosofie van het jodendom stelt, dat het leven altijd te prefereren is boven de dood. Al het mogelijke moet gedaan worden om het leven te beschermen, te bewaren, in stand te houden en te verlengen. Want het is door G’d geschapen. Alles wat G’d geschapen heeft is waardevol, zowel het stoffelijke als het geestelijke. Tegelijk is er het besef dat de dood bij het leven...
De fout van de Verspieders: schijn en wezen
Meragliem (verspieders), Opperrabbijn R. Evers » 1.416 keer gelezen
De verspieders zagen alleen de negatieve kanten van het land Israël. Ze zagen reuzen en werden bang. Ze schouwden niet door de oppervlakte van het wezen van de dingen heen. Om dit goed te begrijpen, moeten we terug naar het ontstaansproces van de wereld. De volmaakte oertoestand in het Paradijs werd door de zondeval van Adam verstoord. Op allerlei niveaus delen Kabbalistische werken de Schepping in in een rechterzijde en een linkerzijde. Rechts en links Aan de rechterkant stelt de...
Speciale kliniek voor draagmoederschap geopend: een joodse visie
Ouderschap, Halacha, Opperrabbijn R. Evers » 2.343 keer gelezen
Het VU medisch centrum in Amsterdam heeft een kliniek voor draagmoederschap geopend. Draagmoederschap is een actueel probleem en sluit direct aan bij de parsjiot (afdelingen) van deze week Acharee Mot en Kedosjiem omdat daarin veel over de heiligheid van het huwelijksleven – en alles wat daarmee verbonden is – aan de orde komt. Kinderloze stellen kunnen er een ivf-embryo laten implanteren bij een draagmoeder. De toekomstige ouders dienen zelf een draagmoeder te...
Kan verdoofde slachting volgens de Halacha?
Opperrabbijn R. Evers, Sjechita [rit. Slacht], Halacha » 1.846 keer gelezen
met dank aan de heer R. Vis voor research en schrijven Laat ik er geen doekjes om winden: verdoofde slachting kan niet volgens de halacha, de Joodse wet. Het Verenigd Europa wil de sjechita aan banden leggen. In Nieuw-Zeeland worden alle dieren voor Hallal sinds kort wel verdoofd. De Tora is twee millennia ouder dan de Koran. Kan zoiets bij ons? Nee, de halacha zegt dat een dier bij volle bewustzijn moet zijn op het slachtmoment. Dat een Rabbijn ooit eens een verdoofde sjechita onder...
Ook ongeboren leven heeft recht op bescherming van de wet
Opperrabbijn R. Evers, Ouderschap, Halacha » 1.532 keer gelezen
Het leven staat centraal in het Jodendom. Behalve bij levensgevaar staat het Jodendom over het algemeen afwijzend tegenover abortus provocatus. Op dit moment worden er veel campagnes gehouden voor het ongeboren kind. In West-Europa wordt ongeveer 12 % van de zwangerschappen afgebroken door middel van abortus provocatus. De gruwelen van abortus worden doodgezwegen. Het Jodendom is pro-life. Abortussen worden vaak onveilig uitgevoerd. Iedere 5 minuten sterft ergens ter wereld een vrouw aan een...
Patiƫntveiligheid, een must
Gezondheid, psychologie en sport, Opperrabbijn R. Evers, Halacha » 1.602 keer gelezen
In de birkat kohaniem – de priesterzegen staat: ”Moge G’d u zegenen en beschermen”. Wij moeten tegen de meest uiteenlopende dreigingen beschermd worden. Met een van die problemen werd ik zo onlangs indringend geconfronteerd. Niet alle hulpverleners blijken altijd even zorgvuldig bij het informeren van hun hulpzoekenden. Artsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere medici werden het afgelopen jaar vaker op hun vingers getikt door een tuchtcollege dan in de...
Halachische vragen bij psychologische en psychiatrische behandelingen
Opperrabbijn R. Evers, Gezondheid, psychologie en sport, Halacha » 1.558 keer gelezen
De Hogepriester Aharon was een `oheev sjalom en rodeef sjalom’ – een uitmuntende vredestichter. Als hij zag dat echtelieden niet goed met elkaar konden opschieten, greep hij in. Met allerlei kunstgrepen zorgde hij ervoor, dat de huwelijkspartners weer `on speaking terms’ raakten. Dit leidde tot een brandende vraag in de psychosociale hulpverlening of het toegestaan is zich ongevraagd in andermans problemen te mengen. Ouder-kindrelatie Als psycholoog heb ik vele...
Pidjon Habeen- lossing van de eerstgeboren zoon
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, Pidjon Habeen [lossing van de eerstgeboren zoon ] » 2.902 keer gelezen
Wat is de oorsprong en de praktijk van deze indrukwekkende mitsva (gebod)? Bij de tiende plaag in Egypte , toen alle eerstgeborenen in dat land omkwamen, werden alle eerstgeborenen van het volk Israël aan G’d gewijd. Daarom moet ook nu nog elk mannelijk kind, dat de eerstgeborene is van zijn moeder, door lossing van de priester – koheen – de vertegenwoordiger van G’d als het ware, in het bezit van zijn ouders teruggebracht worden. Vijf sjekaliem De som van...
Klonen
Opperrabbijn R. Evers, Wetenschap » 1.174 keer gelezen
Enkele weken geleden zijn wetenschappers van de Amerikaanse Harvard-universiteit begonnen met een project om menselijke embryo’s te klonen. Die embryo’s moeten vervolgens stamcellen opleveren. Die `basiscellen’ moeten dan weer de basis vormen voor de bestrijding van ziekten. De regering-Bush verbiedt elke vorm van federale overheidsfinanciering van dergelijk onderzoek. Hoe was het klonen ook al weer begonnen en waarom ondervindt het zoveel weerstand? De oorsprong ligt in...
pagina 39 / 44 [1]      «      37   |   38   |   39   |   40   |   41      »      [44]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.