17 Adar II 5784 | 26 februari 2024
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Opperrabbijn R. Evers
Gastvrijheid: een centraal Joods begrip
Opperrabbijn R. Evers, Moessar [ethiek], Gastvrijheid » 2.715 keer gelezen
Tora-interpretatie is niet ieders werk. Tora-begrip eist gevoel voor actualiteit – de Tora is in iedere generatie opnieuw relevant, diepgang - elke letter telt , context - er gebeurde veel meer dan er staat, toekomstgevoel – de Tora is ook toekomstgericht en symbolisch inzicht. Awrahams verdienste “En Awraham hief zijn ogen op en zag; en zie! drie mannen stonden bij hem en hij zag en rende hen tegemoet van de ingang van de tent en boog zich ter aarde” ( I:18:2 )....
Specifieke zorgvragen van mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders
Opperrabbijn R. Evers, Gezondheid, psychologie en sport, Halacha » 1.267 keer gelezen
Het Jodendom is een religieus systeem en benadert deze problematiek dus vanuit godsdienstige hoek. Reeds in de oudste bronnen (Misjna, Mondelinge Leer, 200 na en Talmoed, omstreeks 500 na) worden zwakzinnigen in civielrechtelijke zin ontoerekeningsvatbaar genoemd en in religieuze zin vrijgesteld van alle ge- en verboden van de Tora. Het Jodendom is een religie, die zich richt op het goede handelen in het `hier en nu'. Een systematische theologie kent het Jodendom niet. Een antwoord op de...
Post mortem onderzoeken: eerbied voor overledenen
Opperrabbijn R. Evers, Leven, dood en Opstanding der doden » 1.173 keer gelezen
...een oud Joods principe geactualiseerd... In Deuteronomium staat de begraafplicht beschreven: ”Maar begraven zult u hem op dezelfde dag” ( 21:23 ). Dit snelle begraven geschiedt uit eerbied voor de overledene. Wij proberen onze overledenen ongeschonden te begraven. Toch wensen sommigen hun lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Soms eist de overheid, dat het stoffelijk overschot onderzocht wordt. Hierdoor wordt een snelle begrafenis onmogelijk. Enkele weken...
Invloed van de Tora op de Europese Wetgeving
Opperrabbijn R. Evers, Halacha, Reguliere wetgeving » 1.435 keer gelezen
De levensfilosofie van de Tora, zoals wij die millennialang door de bril van de Talmoed gelezen hebben, heeft het fundament gelegd voor de algemene wetgeving in het Westen. Het Jodendom heeft niet alleen een indringend effect gehad op de ontwikkeling van de westerse ethiek en het filosofisch perspectief van Europa, maar ook op de breedte en de diepgang van de wetgeving in de moderne samenleving. Inmiddels heeft de Europese Unie een eigen lijst van grondrechten gekregen. Deze zijn juridisch...
De Tora is bedoeld om de mens te verheffen
Opperrabbijn R. Evers, Halacha » 1.315 keer gelezen
... enkele gedachten bij de wetgeving op de berg Sinai... Bij de voorlezing van de Tien Geboden heeft men in sommige gemeenten de gewoonte om op te staan. Men luistert beter en met meer respect naar de Tien Geboden. Maimonides stelt dat dit verboden is: “Hoewel de Joden van Babylonië – het tegenwoordige Irak – staan gedurende het lezen van de Tien Geboden, is dit verboden indien men gedurende de rest van het jaar zit”. Wij mogen geen onderscheid maken...
Bedrijfsleven en handel worden streng gereguleerd in de Tora
Arbeidsethos, Commercie en Rijkdom , Halacha, Opperrabbijn R. Evers » 1.839 keer gelezen
Misjpatiem – de civiele en sociale voorschriften – staan centraal in de Tora (Bijbel). Deze diniem – bepalingen - worden verder uitgewerkt in de Misjna – Mondelinge Leer, Talmoed en Sjoelchan Aroech, de Joodse wet. Bij lezing van alle voorschriften valt op hoe oprecht en eerlijk onze wet is. Het beeld van de bedrieglijke Jood – zoals in de `cartoons’ van Julius Streicher en in de Arabische karikaturen – hebben gelukkig niets met de realiteit van de...
Kan DNA-onderzoek onwettige kinderen opsporen?
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, Wetenschap » 1.420 keer gelezen
Het Joodse volk beging een zware overtreding met het Gouden Kalf. Afgoderij is een halsmisdrijf. Op de pasoek, het vers dat Mosje in de “poort van het kamp stond” ( Sjemot 32:26 ) leggen onze Meforsjiem , verklaarders uit dat met “poort” meestal het Sanhedrin wordt bedoeld, het gerechtshof van éénenzeventig oudsten. Voordat Mosje opdracht gaf om de zondaars te executeren, consulteerde hij het Sanhedrin , de hoogste gerechtelijke autoriteit. Ieder...
Is een Sjoel een klein heiligdom of een sociale werkplaats?
Opperrabbijn R. Evers, Synagoge » 1.703 keer gelezen
Sjoel [synagoge] van Amersfoort Vroeger hadden wij de Tempel, het Beet hamikdasj in Jeruzalem en daarvoor het Misjkan, de Tabernakel, het Heiligdom in de woestijn. Onze synagogen, sjoels heten een Mikdasj me’at – een kleine Tempel, omdat ze qua heiligheid en doel zoveel mogelijk moeten lijken op de Tabernakel of de Tempel te Jeruzalem. Soms lijkt een sjoel te verworden tot een sociale ontmoetingsruimte, waar door de dienst heen wordt gekletst. Voldoet zo een sjoel nog wel...
Het Jodendom doet mee aan het front tegen euthanasie
Opperrabbijn R. Evers, Wetenschap, Leven, dood en Opstanding der doden » 1.391 keer gelezen
Natuurlijk maakt het jodendom onderdeel uit van het front tegen euthanasie. Joden hechten zeer aan het leven. De filosofie van het jodendom stelt, dat het leven altijd te prefereren is boven de dood. Al het mogelijke moet gedaan worden om het leven te beschermen, te bewaren, in stand te houden en te verlengen. Want het is door G’d geschapen. Alles wat G’d geschapen heeft is waardevol, zowel het stoffelijke als het geestelijke. Tegelijk is er het besef dat de dood bij het leven...
De fout van de Verspieders: schijn en wezen
Opperrabbijn R. Evers, Meragliem (verspieders) » 1.543 keer gelezen
De verspieders zagen alleen de negatieve kanten van het land Israël. Ze zagen reuzen en werden bang. Ze schouwden niet door de oppervlakte van het wezen van de dingen heen. Om dit goed te begrijpen, moeten we terug naar het ontstaansproces van de wereld. De volmaakte oertoestand in het Paradijs werd door de zondeval van Adam verstoord. Op allerlei niveaus delen Kabbalistische werken de Schepping in in een rechterzijde en een linkerzijde. Rechts en links Aan de rechterkant stelt de...
pagina 39 / 45 [1]      «      37   |   38   |   39   |   40   |   41      »      [45]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.