13 Kislew 5783 | 06 december 2022
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Opperrabbijn R. Evers
Dayan Evers over antisemitisme en Palestijns-Israelisch conflict
Media_antisemitisme, islamitische fascisme, Antisemitisme buitenland » 1.489 keer gelezen
De bekende Nederlandse Rabbijn Dayan Evers ging enkele maanden geleden in gesprek met de allochtone jongerenzender SallaHeddine. Bekijk hier het clipje. Let wel, de [2e] video werd gemonteerd zodat de strafste uitspraken van de Amsterdamse Rabbijn uit de boot vielen [Bron: Joods Actueel ]. Salaheddine onderzoekt wat Nederlanders van Joden vinden in het kader van het groeiende antisemitisme in Nederland. Eerste filmpje een straatonderzoek hoe mensen over Joden denkt en tweede flimpje...
Dayan Evers over leven en dood
Media_levensbeschouwing, Media_antisemitisme, Opperrabbijn R. Evers » 1.448 keer gelezen
Kefah Allush rijdt in zijn okergele oldtimer en heeft met uitgesproken Nederlanders een goed gesprek over leven en dood. Om erachter te komen hoe zij over onze sterfelijkheid denken neemt hij een doodskist mee. Afl.: Rabbijn Raphael Evers. De joodsorthodoxe rabbijn Raphael Evers draagt de geschiedenis van de Holocaust met zich mee. Zijn moeder kwam als enige van haar familie terug uit Auschwitz. Toch wil de rabbijn niet steeds naar het verleden kijken. 'Ik wil mezelf niet in het kwaad van...
De 10 meest gestelde vragen m.b.t. de sederviering
Pesach, Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Opperrabbijn R. Evers » 3.518 keer gelezen
Bakken van matzes met de hand 1. Wat is beter voor Pesach: hand-of machinegebakken matzes? Sommigen prefereren handgebakken matzes omdat zij menen dat de machines nooit volledig schoon te maken zijn (zodat er kans bestaat dat  achtergebleven deeg gaat rijzen); bovendien kan men via de machine minder  intentie om de matzes voor de mitswa te bakken overbrengen. Anderen  prefereren machinaal bereidde matzes omdat de huidige matzebakkerijen de  machines volledig...
De 12e Sijoem HaSjas – ook in Amsterdam
Opperrabbijn R. Evers, Halacha » 1.116 keer gelezen
Sijoen Hasjas in Antwerpen: v.l.n.r. Rabbijn R. Evers, Rabbijn Stroch van Zynigrad, Rabbijn Rabbinowitz van Tsjortkov en Rabbijn Libron van Belz. Sommigen noemen het het Dafyomi-syndroom. Opgewonden Rebbes proberen iedere dag weer hun dagelijkse portie Talmoed te bemachtigen. Zal het vandaag weer lukken? Het werkt verslavend. Eenmaal gegrepen kom je er niet meer van los. Maar het heeft ook zijn keerzijde. De Rabbijn die `de daf’ geeft, moet iedere dag weer opboksen tegen een...
De afgodsbeeldjes van Lavan
Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Parasja, Opperrabbijn R. Evers » 1.144 keer gelezen
“Ik meen tot de ontdekking gekomen te zijn dat Hasjeem mij ter wille van jou heeft gezegend” ( 30:27 ). Lavans voorwaarden Lavan wilde Ja’akov niet zo makkelijk laten gaan omdat hij een zegenrijke invloed had gehad op zijn omgeving. Lavan had nooit zoons gehad. Maar na de komst van Ja’akov kreeg hij na zijn dochters ook zonen. Hij had maar weinig schaapjes, maar sinds Ja’akov gearriveerd was, was zijn kudde enorm gegroeid. Lavan begreep dat hij meer dan...
De architecten van de Miskjan
De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Opperrabbijn R. Evers » 979 keer gelezen
“Mosje zei tot de kinderen Israëls: ‘Ziet, Hasjeem heeft met name benoemd Betsalel,  de zoon van Oeri, de zoon van Choer van de stam Jehoeda’ ” ( 35:30 ). Wat bedoelt de Tora met het woord ‘ziet’? Volgens Kli Jakar (18e eeuw) betekent dit: ‘let op hun namen’. Namen zijn belangrijk. Uit de naam kan `s mensens aard of levensopdracht worden afgeleid. Wanneer ouders hun kind een naam geven heet dat een kleine profetie. Ook Betsalel kreeg...
De asseret jemee tesjoewa – gedurende de tien boetedagen
Tesjoeva [Inkeer], Opperrabbijn R. Evers, Halacha » 175 keer gelezen
Selichot bij Asjkenaziem en Sefardiem Wat zijn Selichot? Selichot zijn smeekgebeden om vergiffenis van de Allerhoogste maar tevens gebeden van boetedoening. Selichot zijn vaak diep religieuze gedichten waarbij de dertien Eigenschappen van G’ds medelijden worden aangeroepen. Het woord ‘Selicha’ – het enkelvoud van Selichot – betekent vergiffenis. De Selichot gebeden worden gezegd: -bij de Sefardische Joden vanaf Rosj Chodesj Elloel tot en met Jom...
De beracha over bloeiende vruchtenbomen in Nisan [April]
Opperrabbijn R. Evers, Halacha, Kabbalah » 1.036 keer gelezen
De beracha over bloeiende bomen in Nisan luidt: “Geprezen bent U, Eeu-wige, Koning van de wereld, die het in Zijn wereld aan niets heeft laten ontbreken, en er goede schepselen in geschapen heeft en goede bomen om de mensen daarvan te laten genieten”. Dankberacha Deze beracha is een van de vele dankberachot, die het Jodendom kent, wanneer wij een bijzondere gebeurtenis meemaken, zoals een ontmoeting met een regerend vorst of vorstin of wij geconfronteerd worden met...
De Beriet mila – besnijdenis – kent een diepgaande symboliek
Brit Mila (besnijdenis), Opperrabbijn R. Evers » 3.006 keer gelezen
De kracht van de beriet-mila ligt in zijn helende en verheffende betekenis. De Joodse besnijdenis toont onze innige verbondenheid met HaSjeem (G’d). Jisjmaeel was 13 jaar oud toen hij werd besneden. Jitschak werd besneden op de achtste dag. Dit leidde tot een discussie tussen de twee zonen van Awraham. Jisjmaeel claimde dat hij meer opofferingsgezindheid had voor het geloof dan Jitschak, omdat hij zich vrijwillig had laten besnijden op zijn dertiende. Jitschak ging hierop in en stelde...
De betekenis van het gebed (dawwenen)
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Opperrabbijn R. Evers » 2.158 keer gelezen
Wij dawwenen (bidden) drie maal per dag: ‘s morgens, ‘s middags en bij het vallen van de nacht. Deze gebeden heten: sjachariet (ochtendgebed), mincha (middaggebed), en arwit, of ma'ariew (avondgebed). Onze Wijzen vertellen ons dat de gewoonte om driemaal daags te dawwenen oorspronkelijk is ingevoerd door onze Aartsvaders Awraham, Jitschak en Ja’akov. Van Awraham komt het ochtendgebed, van Jitschak het middaggebed en het avondgebed komt van Ja’akov. Liefde,...
pagina 6 / 42 [1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8      »      [42]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.