16 Siewan 5783 | 05 juni 2023
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Zoeken
  
Synagoge
De Dikke van Dale: sy·na•go•ge gebedshuis van Joden => sjoel. Synagoge komt van het Griekse woordje sunagogè . Dit betekent vergadering of samenkomst. Dit is een goede vertaling voor het Joodse woord Bejt Hakneset, wat letterlijk huis van samenkomst betekent. Men komt daar samen voor G'dsdienst en lernen (leren). Vandaar dat de synagoge ook sjoel wordt genoemd.
Tefillien
Vs.8 …’al-jadecha… bejn ‘ejnecha… op jouw arm en tussen jouw ogen… [ Dwariem/Deut. en zie ook Sjmot/Ex. 13:16 ] Hier worden Joden opgedragen tefillien te dragen. Tefillien zijn zwarte huisjes op het voorhoofd en de linkerarm. Zij bevatten vier parsjiot , afdelingen uit de Tora, geschreven op perkament met zwarte inkt. Tefillien zijn van koeienhuid gemaakt, van dezelfde materie als waarvan het mensenlichaam gemaakt is om te benadrukken, dat de...
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen]
Het Joodse gebed heet tefillah [meerv. tefillot ] en voor het woordje bidden gebruiken wij meestal het Jiddische woordje dawnen . In het algemeen zijn de mannen verplicht 3 keer per dat te dawnen binnen een bepaalde tijdsinterval [ zmaniem ]. Volgens de Talmoed moet de vrouwen minimaal 1 keer per dag dawnen, dit omdat zij over het algemeen zijn vrijgesteld van verplichtingen waaraan tijd gebonden zijn. Traditioneel worden 3 gebedsdiensten dagelijks gereciteerd: Sjacharit...
Tehilliem/Psalmen
Dawid Hamelech  voelde en begreep het rijke overzicht van alle menselijke gevoelens in alle situaties. Ieder subtiele nuance en variatie van de menselijke emotie vond zijn uiting in de wonderlijke Tehilliem [Psalmen]. Daarom is Tehilliem een licht voor onze zielen in de donkere dagen van nood. Zij is een tegengif tegen ontmoediging en wanhoop . Tehilliem geeft troost en hoop. Door de geschiedenis heen zijn deze heilige verzen altijd wel een bron van aanmoediging en steun geweest....
Tempelberg
De Tempelberg [Moriah] is voor de Joden is het de meest heilige plek op aarde, die Avraham Avinoe de plek van ‘Adonaj-Jireh ' (G'd zal zien) noemde en wel ‘op de berg waar G'd zal voorzien' ( Ber. 22:14 ). Dit is een regelrechte verwijzing naar een plek dat voor G'd heel speciaal is. Later, in Kronieken II 3:1 wordt de Tempelberg duidelijk als Berg Moriah als de plek van de Akeida geïdentificeerd. Ook Bamidbar/Ex. 15:17 en Amos 9:15 spreekt over Zijn berg waar Hij...
Tesjoeva [Inkeer]
Berouw in het Jodendom staat bekend als tesjoeva [letterlijk "terugkeer"] en is de manier om verzoening te krijgen voor zonde. Aan tesjoeva zitten meerdere handelingen aangekoppeld. Enkele van deze handelingen zijn het erkennen van de zonde, belijden van de zonde, onthouding van de zonde en de zonde corrigeren. Daarnaast moet je goede daden doen. Toch vraagt een succesvolle tesjoeva meer van de zondaar. Vandaar dit dossier over tesjoeva.
Thuisfront Defensie Israel
Volgens Premier Benyamin Netanyhu heeft Israël 's werelds meest geavanceerde - maar ook de meest bedreigde - Thuisfront Defensie. Deze Thuisfront Ministerie van Defensie is een ministerie in de Israëlische regering. De reden van het bestaansrecht van deze ministerie is de tientallen duizenden en nog eens tientallen duizenden raketten die de laatste 10 jaar op Israel is gevallen. Niet te spreken over de andere pogingen tot terroristische aanslagen waarmee Israel dagelijks te kampen...
Tien Geboden [Aseret Hadibrot]
Tien Geboden [Aseret Hadibrot; lett. Tien Woorden of Tien Dingen] vormen als het ware tien categorieën of een samenvatting van de 613 mitswes, geboden en verboden, en vormen de essentie van de hele Tora. Eerste 5 geboden hebben betrekking tussen de mens en Hasjem en de laatste 5 geboden hebben betrekking tot de mens en zijn naaste.
Tisja Be'av
Op Tisja Be'Av, de 9e van Av, herdenken wij de verwoesting van de beide Heilige Tempels. Latere gebeurtenissen die op Tisja Be'Av herdacht worden, zijn onder meer: de vernietiging van Toer Malqa . Op Tisja Be'Av 1099 (4855) : De Eerste Kruistocht. Alleen al in de eerste maand van de kruistocht vinden 10.000 Joden de dood. De kruistocht eindigt rond Tisja Be'Av 1099 met een bloedbad in Jeruzalem. In 1290 (5050): Joden worden uitgewezen uit Engeland. Dit leidt tot pogroms en inbeslagname van...
Toe Bisjvat
De bloei van de amandelboom in Israël valt samen met Toe Bisjvat. In de profeten staat geschreven dat de vijand uit het noorden net zo snel zal komen als een amandelboom dat in bloei komt. Maar de vrede zal 500 keer sneller komen! Toe Bisjvat is de 15e dag van de maand Sjevat die als feestelijke dag in de Misjna, onderdeel van de Talmoed, wordt genoemd. Die dag is de dag dat mensen in Israël nieuwe bomen planten. De vruchten van de nieuwe bomen mogen in de eerste drie jaar...
pagina 24 / 26 [1]      «      22   |   23   |   24   |   25   |   26      »      [26]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.