16 Siewan 5783 | 05 juni 2023
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Zoeken
  
Overzicht Aanslagen
In de twintig jaar voor de Oslo akkoorden werden 415 Israëli’s gedood door terreur. In de twintig jaar na de Oslo akkoorden waren dat er 1.452 [ bron ]. Het algehele terroristische arsenaal vanuit Gaza, Libanon en Syrie vlak na Cast Lead dat op Israel is gericht bedroeg in maart 2009 op 50.000 [ bron ]. In januari 2014 werd er geschat op 70.000 raketten die op Israel zijn gericht [ bron ].
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim]
In 1740, toen RaMCHaL in Amsterdam woonde, bracht hij de legendarische Mesillat Yesharim [pad van de oprechten] uit. Het is een Kabbalistisch literatuur werkje en is wellicht de populairste werk onder de moessar -literatuur. Mesillat Yesharim wijst ons de weg hoe onze ziel met G'd één kan worden. Het werk is gebaseerd op de ladder van rabbi Pinachs ben Jaïer. Er wordt gezegd dat je het boekje wel 100 keer moet overlezen om het te kennen. In dit dossier vindt je...
Palestijnse Autoriteit
De Palestijnse Autoriteit [PA] of Palestijnse Nationale Autoriteit [PNA], ook wel as-Sulṭa al-Waṭaniyya al-Filasṭiniyya).  De PA vormt het bestuur over de door Palestijnen bezette gebieden in Israel, gehalve Gaza. Begin januari 2013 veranderde de Palestijnse Autoriteit haar naam in de Staat Palestina. Verschillende ambassades en vertegenwoordigingen erkennen 'Palestina'.De Palestijnse Autoriteit heeft veiligheidsdiensten van totaal 45.000 man en staat bekend als corrupt.
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie [PLO]
De PLO, d e Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, komt voort vanuit van oorsprong een Palestijnse verzets- en/of bevrijdingsorganisatie die in 1954 is opgericht door ondermeer Yassar Arafat. In 1964 werd de PLO  officieel geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Yasser Arafat. Terzelfder tijd werd door Arafat Fatach omgevormd tot een kleine guerrillaorganisatie met twee doelen: op de eerste plaats natuurlijk de bevrijding van Palestijns gebied (en stichting van een nationale...
Palestijnse milities
Een militie is een groep burgers die [para]militaire taken op zich genomen hebben. In tegenstelling tot een reguliere krijgsmacht, die meestal uit beroepsmilitairen bestaat, is de politieke controle over een militie vaak minder geregeld. De leiding over een militie is vaak in handen van een krijgsheer. Het maakt voor een samenleving een enorm verschil of een militie al of niet naast een regulier leger optreedt en of er in zekere mate politieke controle op is [ bron ].
Parah Adoemah [de Rode Koe]
De wetten rond de Rode Vaars worden altijd als de meest mysterieuze wetten van de Tora beschouwd. Koning Salomo - meest intelligent persoon die ooit geleefd heeft - die drie boeken van Tenach – Prediker, Spreuken en Hooglied geredigeerd heeft en elk voorschrift met 3000 parabels kon uitleggen – riep over de rode koe uit: ”Dit gaat mijn begrip te boven”. Ondanks de mitswe ons verstand te boven gaat, mogen we wel pogingen wagen deze te interpreteren. In deze artikelen...
Paus
De benaming paus (oorspronkelijk uit het Oudgrieks : πάππας, pappas , later gelatiniseerd tot papa , in de betekenis van vader) is een van de titels van het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk . Eveneens werd de titel in de middeleeuwen opgevat als een acroniem van het Latijnse Petri apostoli potestatem accipiens (van de apostel Petrus de macht ontvangend). De regeerperiode van een paus wordt pontificaat genoemd. Bron: Wikipedia Eeuw in eeuw uit waren Joden...
Pesach
Foto © Niek Stam Pesach is één van de belangrijkste feestdagen. Het is een feest dat symbool staat voor vrijheid, omdat de Exodus immers na 210 jaar slavernij vrijheid betekende. Daarnaast is Pesach de geboorte van het Joodse volk. ‘Zeven dagen lang moeten jullie ongegist brood eten. Verwijder al op de eerste dag alle gist uit de huizen. Want wie iets eet waarin gist is verwerkt, zal uit de gemeenschap gestoten worden.' De gezuurde broden, chameets , mogen...
Poeriem
Poeriem komt van Perzische woordje "poer", wat "lot" betekent. Dit woordje komt van Megillat Esther : Daarom noemden zij deze dagen "poeriem" de loting. De naam poeriem is, ten aanzien van de andere jamiem toviem, uitzonderlijk. Bij andere feesten bestaat er een verband tussen de gebeurtenis en de naam van het feest. Zo kreeg het feest Pesach deze naam omdat Hasjem de huizen van de Joodse eerstgeborenen oversloeg ( oe pasach Adonaj ‘al-hapetach.. . en Hasjem sloeg deze...
Rabbi Sprecher
Rabbi Ephraim Sprecher,  hoofddecaan aan de Diasporajesjive op berg Tsion, was een student van Harav Yaakov Kamenetsky en Harav Gedaliah Shor (schrijver van Ohr Gedalyahu ) en kreeg zijn smicha door (charedi) Yeshivas Thora Vadaas in New York. Rabbi Sprecher was een Professor van Joodse Studies aan Touro Universiteit in New York . Toen hij alijah heeft gemaakt, hield hij jarenlang voordrachten en gaf hij onderricht joodse studies in Israël. Hij schrijft in de Joodse...
pagina 22 / 26 [1]      «      20   |   21   |   22   |   23   |   24      »      [26]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.