15 Siewan 5784 | 19 juni 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Zoeken
  
TorahCode
TorahCodes hebben een buitenlaag en binnenlaag. De binnenste laag bestaat uit de statistisch ongebruikelijke compacte arrangementen [tabellen of tafels] van historisch en logisch verwante trefwoorden. Deze woorden worden aangetroffen op significante en op gelijke afstand van elkaar geplaatste letters [ELS's] en op die manier verschijnen de relevante delen van de tekst. De diepere binnenlaag bestaat uit de Torah-interpretaties en leringen die verband houden met deze tabellen. Deze...
Tramlijn Light Rail
De Harakevet Hakala Birusjalajiem is de Light Rail [tramlijn] van Jeruzalem die sinds 1 december 2011 in gebruik is. De lijn is 13,9 kilometer lang met 23 haltes. De bouw begon in 2002, maar al snel werd het project bekritiseerd voor het overschrijden van de begroting, maar ook omdat de route door Oost-Jeruzalem gaat. In april 2013 heeft het Hof van Versailles geoordeeld dat Israël heeft gehandeld binnen de Reguleringen van Den Haag op een wijze zoals een bezetter moet handelen. Dit...
Tsedaka [geven aan een goed doel]
Tsedaka is geven aan behoeftigen. Het is een Tora gebod wat vertaald wordt in het geven op zijn minst ma'aser [hetgeven van tienden]. Verschillen tussen chesed en tsedaka is het volgende. Tsedaka heeft altijd met het geven van geld aan armen of geven aan Tora doeleinden te maken. Rijke mensen hebben geen tsadaka nodig. Chesed daarentegen, is liefdadigheid. Zo heeft een rijk persoon ook recht op chesed. Dus als iemand ziek is, ongeacht rijk of arm, heeft hulp nodig. Een ander verschill is...
Tsenioet / Tsnioet [Ingetogenheid]
De term tsnioet [of tsnioes] wordt in het algemeen binnen het Jodendom gebruikt voor ingetogen gedrag tussen mannen en vrouwen. Het is een praktische toepassing op gebied van regelvoorschriften voor vrouwen, hoofdbedekking , zingende vrouwenstem, aanraking en diensten in de sjoel . Toch wordt de term ook gebruikt voor zowel bij bescheidenheid in karakter als ingetogenheid in gedrag en voorkomen.
Tsietsit [schouwdraden/franjen]
Tsietsiet is een van de weinige geboden die direct verbonden is met onze kleding. Pas wanneer we een vierhoekig kleed hebben, zijn wij verplicht om tsietsiet te dragen. De tsietsit heeft 8 witte draden die op een bepaalde manier gevlochten worden, waar 5 knopen aan worden gebracht met 39 windingen. De 8 staat voor de 6 scheppingsdagen, de 7e dag (Sjabbat) dat de verbondenheid met het aardse en G'd symboliseert en 8 voor het Joodse volk dat de Joodse denkwijze in praktijk brengt.
UNRWA
De VN heeft twee organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen in de wereld: Een is de UNRWA, dat zich uitsluitend met de Arabische vluchtelingen dat door de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog in 1948 is veroorzaakt bezighoudt. De andere is het UNHCR, die houdt zich met alle andere miljoenen vluchtelingen over de hele wereld bezig. UNRWA is daarnaast als enige die zich bezighoudt met een specifiek gebied, specifieke vluchtelingen dat door een specifieke oorlog is...
Verspieders
Als G'd ergens niet van houdt dan is het kwaadsprekerij over Zijn Land. Toen tien van de verspieders - meragliem - naast hun verslaglegging hun ongezouten mening gaven, ontstond een groot probleem. Dat de meragliem op pad gingen om het Land te verkennen, was op initiatief van het volk dat door Mosje werd goed gekeurd. In plaats van slechts een objectieve verslaggeving, ventileerden zij een subjectieve mening en uitte dat publiekelijk.
Voedsel en Kasjroet
Een hechsjer - stempel - van het rabbinaat [in dit geval Badats] - dat het voedsel kosjer is. Kosjer eten, kasjroet, heeft een diepere betekenis. Dat staat aangeduid aan het eind van de voorschriften over kosjere dieren: "Ik ben Uw G'd, U zult Uzelf heiligen en U zult heilig zijn omdat Ik heilig ben". Kosjer eten geeft ons extra kedoesja (heiligheid). De kasjroetwetten nemen daarom een prominente rol in het leven van een vrome Jood.
Vrije Wil
De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen [ Wikipedia ]. Het verschil tussen mens en dier is dat de mens intellectueel zelf kan kiezen. Een dier kan dit niet en handelt instinctief. Een dier handelt dus volgens een gedefinieerd, voorspelbaar patroon. De mens is in staat cotrole te hebben over zijn instinct. Hij kan zijn gevoelens verfijnen en hij heeft zelfs controle over zijn...
Waqf
De Islamitische Autoriteit (Waqf) is religieuze stichting die de Tempelberg en andere [Joodse] heilige plaatsen onder haar beheer heeft. Hoewel voorheen de Waqf de Joodse wortels van de Tempelberg erkende , is het in de afgelopen jaren de geschiedenis van de Heilige Tempel gaan gaan ontkennen door te beweren dat de Tempelberg en andere Joodse heilige plaatsen zoals de Maarat Hamachpelah en Qaver Rachel uitsluitend behoort tot de islamistische gemeenschap. Dit uiten zij in woord, maar...
pagina 25 / 26 [1]      «      22   |   23   |   24   |   25   |   26      »      [26]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.