25 Kislew 5782 | 29 november 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Kidoesjiem / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Wajjikra/ Leviticus 19:1–20:27 | door: Devorah

Parasja Kiddoesjiem herhaalt de Tien Woorden [Geboden]:
  1. Ik Ben Hasjem wordt herhaald in vs. 19:3 in meervoud herhaald.
  2. Je zult geen andere goden dienen wordt herhaald in vs. 19:4 dat je niet meerdere goden mag dienen.
  3. Je zult de Naam van Hasjem je G'd niet ijdel gebruiken wordt herhaald in vs. 19:12 dat je niet in Zijn Naam mag zweren door je leugen te bekrachtigen.
  4. Je moet de Sjabbat herdenken en deze heiligen[/b] wordt herhaald in vs. 19:13.
  5. Eer je vader en moeder wordt herhaald in vs. 19:3 dat een ieder zijn vader en moeder moet vrezen.
  6. Je zult niet moorden wordt herhaald in vs. 19:16 dat we niet doelloos mogen blijven staan wanneer iemand om een of ander manier sterft.
  7. Je zult geen overspel plegen wordt herhaald in vs. 20:10 dat de overspeler en overspeelster ter dood gebracht moeten worden.
  8. Je mag niet stelen wordt in meervoud herhaald in vs. 19:11.
  9. Je zult over je naaste geen valse getuigenissen afleggen wordt herhaald in vs. 19:16 dat je niet rond mag gaan als een praatjesmaker, als een roddelaar.
  10. Je zult niet begeren wat van een ander is wordt herhaald in vs. 19:18 dat je je naaste lief zal hebben als jezelf


pagina 5 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.