16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Masej / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bamidbar/ Numeri 33:1–36:13 | door: Ohr Somayach
De Tora noemt alle 42 plaatsen op waar de Bnei Jisraël hun kampement hebben opgesla­gen gedurende hun 40 jarige rondzwerving sedert de Uittocht tot de oversteek van de rivier de Jordaan naar Erets Jisraël. 

Hasjem beveelt de Israëlieten de Kana'anieten uit Erets Jisraël te verdrijven en al hun monumenten van afgo­de­rij te vernietigen. De Israëlieten worden gewaarschuwd dat wanneer zij niet het land volledig van Kana'anieten zuiveren, de achter­blij­vers daarvan zullen worden „tot doornen in jullie ogen en tot distels in jullie zijden." De grenzen van het Land Israel worden vast gesteld, en de stammen worden opgedragen 48 steden te reserveren voor de Levieten, die geen normaal aandeel krijgen in de verdeling van het Land. Vluchtsteden worden vastgesteld: iemand die een ander onopzettelijke dood mag daarheen vluchten. De dochters van Tslafchad huwen leden van hun eigen stam, zodat hun erfenis binnen hun eigen stam blijft.

Zo eindigt het boek Bamid­bar/Nummeri, het vierde boek van de Tora.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.