17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Masej / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Jeremiahoe 2:4-28 en 3:4

Samenvatting
De Bnei Jisraël hebben zich ondankbaar getoond door Hasjem te verloochenen. Zij gedragen zich erger dan de heidense volken. Zij zullen de consequenties van hun zondig gedrag moeten dragen. Ondanks hun edele afkomst hebben zij zie verontreinigd aan afgoderij en daarvoor zullen zij gestraft worden. Hasjem wil hun tesjoewa.

Verband met de tijd van het Joodse jaar
In deze tweede van de „Drie straf-Haftarot" vermaant Jeremiahoe de Joden voor een van de drie voornaamste overtredingen die geleid hebben tot de verwoesting van het Eerste Beit HaMikdasj - afgoderij.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.