14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Masej / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bamidbar/ Numeri 33:1–36:13 | door: Devorah
De grenzen van Erets Jisrael
De grenzen van Erets Jisrael, het land Israel, zoals de Tora in hoofdstuk 34 aangeeft, is veel groter dan het huidige Midant Jisrael, de Staat Israel.

De Tora schetst de grenzen van Erets Jisrael volgens de vele mitswes die alleen binnen het land Israel verplicht zijn (Rashi). Dit sluit niet de oost-bank van het Jordanië uit, waar de meeste mitswes die voor Erets JIsrael bedoeld zijn, ook daar een verplichting zijn.
Hoewel de Joden de bijkomende gebieden konden veroveren en deze mochten annexeren, waardoor deze de status van Erets Jisrael zouden krijgen, zouden zij dit recht enkel en alleen krijgen nadat zij het gebied veroverden zoals dit in deze passage (zie Tosafos Gittin 8a) wordt omschreven.
Sforno was van mening dat de beschreven gebieden hier alleen verdeeld konden worden middels het lot, als beschreven in 26:56. De landen Sichon en Og, die Mosje veroverd had, mochten zonder het lot zonder meer verdeeld worden.

Hasjem droeg Erts Jisrael op om de zeven volkeren die in Kena'an woonden uit Erets Jisrael te drijven. Hij gaf te kennen dat wanneer de Bne Jisrael Bne Kena'an in het land zouden toelaten, dat zij verleid zouden worden om off derech - van het Joodse pad - te gaan leven.
Vervolgens beschreef Hasjem aan Mosje de precieze grenzen van Erts Jisrael.

De exacte grensbepaling was volgens Rasji is essentieel, omdat er bepaalde mitswes zijn die alleen betrekking hebben binnen de grenzen van Erets Jisrael. Denk aan bijvoorbeeld de Sjmita. Ralbag leert dat Hasjem niet wilde dat de Bne Jisrael te veel of te weinig land zouden veroveren.

De Zuidzijde zal vanaf de woestijn van Zin bij Edom beginnen en zuidgrens gaat tot de uiterste kust van de Dode Zee, richting Ma'aleh Akrabbim, richting Kadesh Barnea tot aan Hazar Addar en tot Atzmon. Vanaf de grens van Atzmon zal de grens gaan tot aan Nachal Mitzrayim; rivier van Egypte. De Middellandse Zee zal daar de grenzen zijn.
De Middellandse Zee is de Westelijke grens.
De Noordelijke grens is vanaf de Middellandse Zee tot Hor Hahar tot de ingang van Hamat, naar Zedad, naar Zifron. De grens wordt gesteld bij Hatzar Einan.
De Oostelijke grens loopt van Hatzar Einan naar Shefam, richting Rivlah tot aan de oostelijke kant van de Kineret, langs de Jordaan en haar grenzen stoppen dan weer van de Dode Zee.

Lees ook De lange, kronkelige weg van Israël, maar de 42 mystieke reizen van jouw eigen leven.
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.