12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Toledot / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 25:19-28:9 | door: Devorah, Joel Nesanelen Eliyahu Reedijk

De zwangerschap van Rivka
Vers 22 Wajitrotsoe habaniem beqirbah... toen nu de kinderen zich hevig bewegen in haar binnenste... Rasji leert ons dat de geleerden hebben verklaard dat de uitdrukking "wajitrotsoe" komt varoets, rennen. Toen Rivah langs de jesjive van Sjem (de zoon van Noach) en Eber wandelde, rende Ja'aqov door haar buik en vocht zich naar voren. Wanneer Rivka een heidense tempel passeerde, rende Esav en vocht zich naar voren. Gur Aryeh leert ons dat dit niet betekent dat Ja'aqov en Esav toen al vochten tussen hun jotser hatov (goede neiging) en jotser hara' (kwade neiging). Deze eigenschappen hebben geen grip op de persoonlijkheid van het ongeboren kind. Ja'aqov en Esav staan hier voor de kosmisch krachten van de Schepping. Deze krachten hebben invloed op de persoonlijke ontwikkeling en dat bestaat wel al voor de geboorte.

vers 23 Wajomer Hasjem lah... en Hasjem zei tegen haar.... Door Sjem overtuigde Hasjem Rivka dat haar twee ongeboren kinderen representatief staan voor de conflicterende naties met twee conflicterende ideologieën: Jisraël en Esav. Hun worsteling in Rivka's buik symboliseren de toekomstige rivaliteit. De worsteling eindigt dat de jongste de oudste overheerst. De ene natie staat voor moraal en rechtvaardigheid en de andere voor wreedheid. De laatste natie heeft geen eeuwigheid waarde.

...wanneer je gekrengd bent... (dan) zal jij zijn juk van jouw nek wegwerpen... Wanneer Bnej Jisrael de Tora met beide voeten overtreden, dan zullen zijn ondergeschikt zijn aan Esaw (Rome; de kerk). In deze situatie hééft Bnej Jisrael het recht zich gepijnigd te voelen, omdat Esaw de zegen van Bnej Jisrael heeft genomen. En dán mag Bnej Jisrael - zo leert Rasji - het juk van Esaw van zijn nek wegwerpen. Dit is ook precies typerend voor de beide broers. Toen Rivqa zwanger van hen was, had ze de profetie over hen onvangen dat zij niet in staat zijn samen te werken. De een zal spiritueel stijgen en de ander zal afdalen (25:23).

pagina 3 / 9 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [9]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.