14 Aw 5780 | 04 augustus 2020
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Rosj Hasjana
Rosj Hasjana volgens de Baal Shem Tov
Chassidiem en Chassidoes, Rosj Hasjana, Redactie » 2.293 keer gelezen
Het is reeds een gevestigde gewoonte van iedereen geworden die het pad van de Baal Sjem Tov volgen om het volgende tijdens Rosj Hasjana te doen: 30 Sjofarstoten na de Toralezen, 30 Sjofarstoten tijdens de stilte van de Sjmone Esrei van Moessaf,  30 Sjofarstoten tijdens de Herhaling van de Sjmoneh Esrej van Moessaf en  10 Sjofarstoten tijdens de Kaddisj aan het begin van de "Tiskabel" te laten klinken. ( Mishmeres Shalom 41:7 geciteerd in Sefer Baal Shem Tov,...
De Sjabbat en Jom Tov
Opperrabbijn R. Evers, Pesach, [Im]moraliteit » 1.131 keer gelezen
"Spreek tot de kinderen Israëls: de feesttijden van HaSjeem, die u zult uitroepen als heilige samenkomsten, dit zijn Mijn feesttijden. 3. Zes dagen mag arbeid verricht worden maar op de zevende dag zal er volkomen Sjabbat zijn. 4. Deze zijn de feesttijden van HaSjeem, uitroepingen tot heiliging, die U op hun bepaalde tijd zult uitroepen" ( Wajikra/Lev. 23: 24 ). Hoofdstuk 23 van Wajikra geeft een overzicht van alle Jamiem Toviem , de feestdagen van het Joodse jaar. De verwijzing naar...
Rosh Hasjana en Jom Kippoer
Jom Kippoer, Opperrabbijn R. Evers, Rosj Hasjana » 1.005 keer gelezen
De mens geconfronteerd met zichzelf, groeimomenten en keuzes. Groei in je religieuze beleving! Confrontatie met onszelf Rosj Hasjana en Jom Kippoer zijn de meest confronterende dagen in het Joodse jaar. De mens wordt volledig op zichzelf teruggeworpen. De sjofar roept op tot tesjoeva, dat meestal vertaald wordt als inkeer. Dat is onjuist! Tesjoeva betekent terugkeer, teruggroei naar de Oorsprong van alles, de oorsprong in de mens zelf, ons echte zelf, het goede en G’ddelijke in de...
Rosj Hasjana: De culinair stijgende lijn, eten met inkeer
Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Tisja Be'av, Soekkot » 1.718 keer gelezen
Soms sluimeren we in spirituele zin. Het geluid van de sjofar maakt ons wakker. G’d houdt ons alert. Wanneer wij verzwakken, vallen wij in slaap. Dan zijn we ongevoelig voor ieder hoger streven. Willen we iets meenemen van Rosj Hasjana dan moeten we ons voorbereiden. De mens is op aarde 1. om te genieten van G’ds Schepping en 2. om te werken. Te werken aan zichzelf en zijn geestelijke groei. Elk jaar gaan we weer een nieuwe cyclus van voorbereidingen door. Het begint 1....
Wie bracht het werkelijke offer
Rosj Hasjana, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 949 keer gelezen
Op Rosj Hasjana lezen we uit de Tora verschillende highlights uit het leven van onze Aartsvaders. De grootste test van Avraham was de offerande van Jitschak, de Akeda . Wat een beproeving! Voor deze zoon had hij zijn hele leven gedavvend (gebeden). Maar wie bracht nu eigenlijk het werkelijke offer, Avraham of Jitschak? Hoe vreselijk het ook is om getuige te moeten zijn van een slachting van een mens, toch is het echte slachtoffer degene die op het altaar wordt gebonden! Jitschak uit geen...
Rosj Hasjana: Keuzes
Rosj Hasjana, Opperrabbijn R. Evers » 758 keer gelezen
‘Zie, Ik heb vandaag vóór u geplaatst het leven en het goede, de dood en het slechte, en u zult het leven kiezen, opdat u en uw kinderen zullen leven’ ( 30:15-19 ). Het Jodendom is een religie van daden. Alleen kiezen voor het leven lijkt onvoldoende. Maar deze keuzemogelijkheid is eigenlijk een sympathiek gebaar van G’d. Wanneer wij voor het leven en het goede, de Tora en de mitsvot, kiezen, is dat al een verdienste. Hasjeem wil dat wij kleur bekennen. De...
Wij blazen slechts op een enkele sjofar
Opperrabbijn R. Evers, Engelen en demonen, Zondeval » 1.202 keer gelezen
Op Rosj Hasjana vieren we het allereerste begin, de verjaardag van het universum. Na iedere reeks sjofartonen gedurende de Moesaf-dienst zingen we ‘hajom harat olam’ – vandaag ontstond de wereld. Maar in feite werd de mens op Rosj Hasjana gecreeerd. De Schepping van het universum was al op 25 Elloel begonnen. Rosj Hasjana was de zesde scheppingsdag. Alle ingredienten van Rosj Hasjana en Jom Kippoer en de tussenliggende tien bekeringsdagen vinden wij terug in het...
De voorschriften van Rosj Hasjana, techniek en symboliek ineen 
Rosj Hasjana, Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Opperrabbijn R. Evers » 1.609 keer gelezen
Afbeedling © Joods Actueel De roep van de sjofar lokt vele afgedwaalden weer naar de sjoel. De sjofar is een van de sterkste krachten, die de Joodse nesjomme aan het Jodendom bindt. Daar­om zal Hasjeem, G'd zich op het einde der dagen ook van een sjofar – de grote Sjofar – bedienen bij de definitieve kibboets galoejot, terugkeer van de Joden naar Israel. Verder herinnert de sjofar ons aan de Akedat Jitschak – het offer van Jitschak, proclameert de...
Rosj Hasjana en Jom Kippoer: Op zoek naar onszelf
Opperrabbijn R. Evers, Jom Kippoer, Rosj Hasjana » 1.094 keer gelezen
Een aantal jaren geleden besprak Rabbi Kalman Pack de problemen van de mensen, die moeite hebben met het volgen van de sjoeldienst op de Jamiem Nora’iem, de Hoge Feestdagen. Zo suggereerde hij dat me`at bekawwana tov joteer meharbee blie kawanna - vijf minuten gebed met begrip, gevoel en persoonlij­ke involvement belangrijker is dan vijf uur lippendienst. Ook benadrukte hij dat je onmogelijk van jezelf kan verwachten, dat je door ieder gebed diep emotioneel geraakt wordt. Ben je...
Rosj Hasjana's Paradox: tijd voor angst of een parade vol vreugde?
Lea Reedijk-Sprenger, Rabbi Sprecher, Rosj Hasjana » 2.104 keer gelezen
In de Torah wordt Rosj Hasjana , het Joods Nieuwjaar Jom Troea genoemd (een dag waarop de trompetten geblazen worden; Bamidbar/Numeri 29:1 ). Ondanks dat trompetgeschal meestal op vreugdevolle gelegenheden klinkt is in dit geval de trompet, of beter gezegd de sjofar (ramshoorn) een teken van een ingetogen feestdag, waarop we allemaal terechtstaan en voor de allerhoogste Rechter staan, G-d. Deze rechtzitting duurt tien dagen, tot Jom Kippoer (de Dag van Verzoening). Op Rosj Hasjana,...
pagina 3 / 4 «      1   |   2   |   3   |   4      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.